Geschiedenis

Sinds 1993 adviseert en begeleidt Hygiëne Consult Nederland organisaties, ondernemingen en instellingen op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en HACCP. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer.

HACCP

Sinds 14 december 1995 is de warenwetregeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Iedere organisatie/onderneming die levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt.

Infectiepreventie

Hygiëne Consult Nederland geeft u adviezen die passen binnen de richtlijnen van de overheid en andere wet- en regelgeving m.b.t. infectiepreventie.


Bekijk de producten


HCN mag als één van de weinige hygiëne adviesbureaus in Nederland het kwaliteitscertificaat van ISO voeren. Het kwaliteitssysteem van HCN is aan de hand van de ISO-9001 normen opgezet. ISO is de afkorting van “International Organisation for Standardization”, een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten die in de ISO-norm 9001 de eisen hebben geformuleerd waaraan een goed kwaliteitsbeleid

moet voldoen.

Tijdens onze werkzaamheden gaan wij uit van de geldende wetgeving en de daarbij behorende richtlijnen, zoals de Warenwet (HACCP), de Arbo-wet en de WIP-richtlijnen. HCN is bekend met alle door de verschillende brancheorganisaties opgestelde hygiënecodes.

Hygiëne Consult Nederland heeft nauw contact met de Voedsel en Warenautoriteit en met het Voedingscentrum.

Hygiëne Consult Nederland

Dorpsstraat 33 B

2712 AB Zoetermeer

T (079) 362 82 20

E info@hygieneconsult.nl